Khách hàng tiêu biểu

Hỗ trợ trực tuyến

Phòng kinh doanh:

  • 08. 3740 6348 (Ms Diễm)
  • 0934. 063 163 (Mr Anh)
  • 0906 785 839(Mr Hòa)

Phòng nhân sự:

  • 08. 3740 6346
  • 0906. 877 239 (Mr Thành)

Phòng nghiệp vụ:

  • 0906. 866 225 (Mr Lập)
  • 0908. 831 253 (Mr Thi)

Ban giám sát:

  • 0937. 599 957 (Mr Anh)
  • 0906. 712 113 (Mr Long)

Phòng kế toán:

  • 08. 3740 6349 (Ms Lê, Ms Thu)

Tag cloud